• <dd id="uw44e"><menu id="uw44e"></menu></dd>
 • <menu id="uw44e"><tt id="uw44e"></tt></menu>
 • <xmp id="uw44e"><menu id="uw44e"></menu>
 • <nav id="uw44e"><table id="uw44e"></table></nav>
 • <nav id="uw44e"><code id="uw44e"></code></nav>
  <xmp id="uw44e"><menu id="uw44e"></menu>

  Discuz!NT|BBS|論壇

  注冊

   

  發新話題 回復該主題

  福建省感恩助學助殘事業發展中心2018年度賬戶明細,歡迎監督(不斷更新,謝絕灌水)!!! [復制鏈接]

  41#


  20180914         16:08

  收款人: 汪淑芳

  金額:-10600.00

  用途:預支發放邵武助學款


  20180914         16:08

  收款人:中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  20180915         10:30

  匯款人:大寶

  金額:1000.00  

  用途: MQBD-069艷星2018-2019學年上學期助學款


  20180915         19:29

  匯款人: 王國花

  金額:1216.00

  用途: MQCY-018 雨彤2018-2019學年助學款


  20180915         19:49

  匯款人:王國花

  金額:100.00

  用途:用于 MQCY-018 雨彤購買文具


  20180916         20:49  

  收款人:莊輝

  金額:-1400.00

  用途: 報銷發放井后助學款  


  20180916         20:49

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20180916         20:49

  收款人: 潘華明

  金額:-2300.00

  用途:報銷發放市區助學助老款


  20180917         16:52

  匯款人: 福州天極數碼有限公司

  金額:4800.00

  用途:資助的四位孩子2018-2019學年助學款


  20180925         09:10  

  匯款人: 細雨

  金額:2000.00

  用途:ZHXX-002 小銀2018-2019學年助學款


  20180928         10:12

  匯款人: 戚建輝

  金額:1600.00

  用途: XYLD-001涵毅2018-2019學年助學款


  20180929         13:58

  收款人: 陳進華

  金額:-11600.00

  用途:預支發放龍巖長汀助學款


  20180929         13:58

  收款人: 中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  20180929         17:18

  匯款人:廈門聯合優盛建筑科技有限公司

  金額:2000.00

  用途:由團隊安排


  TOP
  42#

  20181004         13:13

  收款人:潘華明

  金額:-5500.00

  用途: 預支發放連江羅源助老、助學款


  20181004         13:13

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181006         10:08

  匯款人:平常心

  金額:200.00

  用途: 由協會安排用于公益    


  20181006         11:47

  匯款人:王錦曦

  金額:1000.00

  用途: 由協會安排用于公益


  20181006         14:17

  匯款人: 施小風

  金額:2400.00

  用途: MQTZ-086 立楓、PTZL-027 小棟2018-2019學年助學款


  20181008         22:08

  收款人: 陳細輕

  金額:-4800.00

  用途: 報銷發放塔莊助學款  


  20181008         22:08  

  收款人: 中國銀行

  金額:-5.00

  用途: 手續費  


  20181010         08:10

  匯款人: 熊義杰

  金額:2400.00

  用途:MQTZ-064 欣語、ZHLY-034 彬英、ZHLY-035劉海滄

            2018-2019學年上學期助學款


  20181010         10:07

  匯款人: 老象

  金額:2000.00

  用途:LYCT-008 興南2018-2019年助學款


  20181010         10:36

  匯款人:大元寶

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181010         10:36

  匯款人:向西去流浪

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181010         10:37  

  匯款人: 潘華明

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181010         10:40

  匯款人: 袋鼠

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費

    

  20181010         10:57

  匯款人:陳云

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181010         15:21

  匯款人: 陳林

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費

    

  20181010         15:22

  匯款人:相鈺

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181010         18:01

  匯款人:       ?

  金額:10.00

  用途:?

        

  20181010         18:54  

  匯款人:陳進華

  金額:100.02

  用途: 2018年會員費


  20181011         00:18

  匯款人:吳品煌

  金額:100.10

  用途: 2018年會員費


  20181011         00:19

  匯款人:  高潔

  金額:100.20

  用途: 2018年會員費

      

  20181011         06:20

  匯款人:  驛動

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費

      

  20181011         06:21

  匯款人:沁馨品茗

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181011         06:21

  匯款人: 小葛

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費

    

  20181011         06:22

  匯款人: XIANG L

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費

      

  TOP
  43#

  20181011         06:23

  匯款人:  林梅燕

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181011         06:23

  匯款人:樓蘭

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

    

  20181011         09:56

  匯款人:趙繼靜

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181011         10:22

  匯款人:祥往

  金額:100.30

  用途:2018年會員費  


  20181011         12:02

  匯款人:        ?

  金額:500.00

  用途:?

    

  20181011         12:14

  匯款人:鄭 杰瑜

  金額:100.00

  用途:2018年會員費  20181011         15:49

  收款人:李雄偉

  金額:-9200.00

  用途:報銷發放永泰助學款


  20181011         15:49

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181011         18:18    

  匯款人:  輝仔

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

    

  20181012         07:56

  匯款人: 二只老虎

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181012         07:56

  匯款人:小葉

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181012         07:57

  匯款人: 若惜

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181014         12:37  

  匯款人: 徐小松

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181014         12:37

  匯款人: 湯文生

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181014         12:38

  匯款人:  張仲綿

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181014         12:39

  匯款人:  姜膠生

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181014         12:39

  匯款人: 林琳

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181016         12:43

  匯款人: 黃德蓉

  金額:100.10

  用途:2018年會員費


  20181016         12:43  

  匯款人: 唐荷

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181016         12:43

  匯款人: 水皮

  金額:100.40

  用途:2018年會員費


  20181018         20:52

  收款人: 陳細輕

  金額:-5400.00

  用途:報銷發放塔莊助老助學款  


  20181018         20:52

  收款人: 莊輝
  金額:-1900.00

  用途:報銷壽山發放助老物資


  20181018         20:52    

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費        


  20181020         16:59  

  收款人: 陳霞
  金額:-11000.00

  用途:預支發放白璋云龍助學款


  20181020         16:59  

  收款人: 中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  20181021         09:23

  匯款人:  蝸牛

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

    

  20181021         09:24  

  匯款人:  鄭秀玉  

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181021         09:25  

  匯款人:吳恩海

  金額:300.00

  用途:專項用于資助塔莊老人


  20181024         18:39

  匯款人: 樂樂

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

    

  20181025         20:14  

  收款人:潘華明

  金額:-900.00

  用途:報銷購買助老物資(線面)


  20181025         20:14        

  收款人:莊輝

  金額:-1000.00
  用途:報銷發放吳宇洋資助款


  20181025         20:14  

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00
  用途:手續費        


  20181026         00:35  

  匯款人: 施總

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181026         22:09      

  匯款人: 張仲綿
  金額:100.00

  用途:由團隊安排


  20181026         22:09

  匯款人: 馬建

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181026         22:10

  匯款人:韓老師

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20161026         10:11

  匯款人: 張友芹

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181028         17:01匯款人: 盧瑾
  金額:50000.00
  用途:由團隊安排

  TOP
  44#

  20181031         09:23:00  

  匯款人:溫宏

  金額:1200.00

  用途:NPSC-009 小淳2018-2019學年助學款


  20181031         09:44:00

  匯款人:鄭秋吟

  金額:1800.00

  用途:NPSC-024小鑫、NPSC-018 小偉

  2018-2019學年上學期助學款


  20181031         16:24:00  

  匯款人:細雨

  金額:2000.00

  用途:LY-003洋欽2018-2019學年助學款


  20181101         15:19:00  

  匯款人:高橋

  金額:800.00

  用途:NPSC-020嘉新2018-2019學年上學期助學款


  20181101         15:31:00

  匯款人:  陳總

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181102         15:32:00

  匯款人:陳勇亮

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181102         15:32:00

  匯款人:郭海燕

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181103         15:25:00

  匯款人:一蓑風雨(卓曉霞)

  金額:1900.00

  用途:NPSC-025小軒、PTZL-001敏佳2018-2019學年上學期助學款

            2018年會員費

        

  20181103         15:51:00

  匯款人:言若

  金額:1200.00

  用途:LY-004辰風2018-2019學年助學款

          

  20181103         15:53:00

  匯款人: 小魏

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181104         19:38:00  

  匯款人:科媽、揮之林

  金額:3000.00

  用途:退回多預支云龍、省璜助學款


  20181104         19:47:46

  收款人:莊輝

  金額:-1800.00

  用途:預支發放井后小學助學款


  20181105         15:22:13

  匯款人:福璞麗企業營銷策劃有限公司

  金額:22200.00

  用途:資助的28個孩子2018-2019學年上學期助學款


  20181105         16:05:28

  匯款人:唐艷峰

  金額:1600.00

  用途:NPSC-007小英2018-2019學年助學款


  20181106         18:07:00  

  匯款人:向西去流浪

  金額:600.00

  用途:NPSC-032 宇辰 2018-2019學年上學期助學款


  20181106         18:08:00

  匯款人: 黃昱儒

  金額:600.00

  用途:FZJA-057 龍帥2018-2019學年上學期助學款


  20181106         18:20:00

  匯款人:陳明利(福建省欣建工程設計有限公司)

  金額:1200.00

  用途:LYLC-015小熠2018-2019學年助學款

  TOP
  45#

  20181106         18:54:00

  收款人: 蘭秀玉

  金額:-600.00

  用途: 報銷發放武平助學款


  20181106         18:54:00

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費  


  20181107         06:34:00

  匯款人:?

  金額:10.00

  用途:?


  20181107         22:07:00

  匯款人:王國花

  金額:1300.00

  用途: NPJA-016 亦晨2018-2019學年助學款,100文具

          

  20181108         16:06:00

  匯款人:陳瑩美

  金額:300.00

  用途:由團隊安排


  20181109         20:27:57

  收款人:揮之林

  金額:-10000.00

  用途:預支發放省璜助學款


  20181109         20:27:57


  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途: 手續費  


  20181111         19:59:31

  匯款人:陳萬方

  金額:200.00

  用途: 由團隊安排


  20181112         08:27:34    

  匯款人:?

  金額:10.00

  用途:?

      

  20181113         20:03:21

  匯款人:  黃莎莎(陳新輝)

  金額:1200.00

  用途:FZJA-058 可鑫2018-2019學年助學款


  20181114         15:53:33

  匯款人:潘靜瑜

  金額:1000.00

  用途:NPSC-023榮歡2018-2019學年上學期助學款


  20181119         21:30:00

  收款人:肖雅萍

  金額:-2215.68

  用途:報銷發放第二福利院中秋慰問物資等

              

  20181119         21:30:00

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181122         14:03:00

  匯款人: 向西

  金額:600.00

  用途: NPSC-032 宇辰2018-2019下學期助學款


  20181122         14:04:00

  匯款人:  陳萬方

  金額:100.00

  用途:用于助老


  20181122         16:57:00

  匯款人:張秀楠

  金額:1598.00

  用途:義賣捐贈由團隊安排


  20181126         21:28:00

  收款人:潘華明

  金額:-600.00

  用途:報銷發放連城小熠助學款


  20181126         21:28:00


  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181202         17:26:00

  收款人:徐國勇

  金額:-790.00

  用途: 報銷發放洪山助老款及物資購買


  20181202         17:26:00

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費  20181202         17:26:00

  收款人:莊輝

  金額:-88.00

  用途: 報銷購買助老物資


  TOP
  46#

  20181203         11:35:00

  匯款人:潘華明

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         11:38:00

  匯款人:高潔

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         11:45:00

  匯款人:陳云

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         11:57:00

  匯款人:巴豆
  金額:500.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:06:00

  匯款人: 徐曉菁
  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:07:00

  匯款人:王國花
  金額:200.00

  用途:助力小輝  


  20181203         12:07:00

  匯款人: 驛動

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:17:00

  匯款人: 葛余淵

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:18:00  

  匯款人:陳惠尋親團

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:18:00

  匯款人:  MIAU

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181203         12:19:00  

  匯款人:吳恩海

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:19:00  

  匯款人:樂樂

  金額:500.00

  用途:助力小輝  20181203         12:19:00  

  匯款人:袋鼠

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:30:00  

  匯款人:JANE

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:46:00

  匯款人: 陳進華

  金額:100.09

  用途:助力小輝


  20181203         13:00:00

  匯款人:水皮

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         13:00:00

  匯款人: 陳榮發

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         13:18:00

  匯款人:方碧珍

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         13:35:00  

  匯款人:一蓑風雨

  金額:100.60

  用途:助力小輝


  20181203         13:59:00

  匯款人:趙繼靜

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:16:00  

  匯款人:陳玲

  金額:500.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:17:00  

  匯款人:唐荷

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181203         14:18:00

  匯款人: 何雪琴

  金額:200.00

  用途:助力小輝

  20181203         14:18:00  

  匯款人:王文芳

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:19:00  

  匯款人:王愛娟

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:20:00  

  匯款人:楊芳

  金額:300.00

  用途:助力小輝  20181203         14:37:00

  匯款人: 林梅燕

  金額:500.00

  用途:助力小輝

    

  20181203         14:37:00  

  匯款人:王海英

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:38:00  

  匯款人:江天下

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:38:00

  匯款人:樓蘭

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:40:00  

  匯款人:地平線優速名車

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:45:00  

  匯款人:黃海燕

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         15:44:00  

  匯款人:張仕貴

  金額:1000.00

  用途:助力小輝


  20181203         15:55:00

  匯款人: 陳曉芬

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         15:57:00  

  匯款人:朱珍敏

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:06:00  

  匯款人:莊妍

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:43:00  

  匯款人:張秀楠
  金額:2000.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:45:00  

  匯款人:趙文麗

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:45:00  

  匯款人:修文瓊

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:46:00  

  匯款人:鄭海南

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:49:00  

  匯款人:陳輝

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         17:16:00  

  匯款人:楊其輝

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         17:17:00  

  匯款人:陳松

  金額:100.00

  用途:助力小輝

  TOP
  47#

  20181203         19:20:00

  匯款人:孟路

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181203         21:18:00  

  匯款人:孫朝華

  金額:50.00

  用途:助力小輝  


  20181203         21:18:00

  匯款人:盧東紅

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         21:40:00

  落款人:李佐麗

  金額:50.00

  用途: 助力小輝


  20181203         22:55:00

  匯款人:一支部楊航

  金額:500.00

  用途:助力小輝


  20181203         22:56:00

  匯款人:陳勤

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         22:55:00

  匯款人:黃盛潤

  金額:50.00

  用途: 助力小輝


  20181203         22:57:00

  匯款人:陳軍

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         22:57:00

  匯款人:陳敏

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:03:00

  匯款人:滕用華

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:04:00

  匯款人: 李文勝

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:13:00  

  匯款人:賀雪云

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:24:00

  匯款人:  池燕林

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:53:00

  匯款人: 黃仲生

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:54:00

  匯款人:張婷

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181203         23:55:00  

  匯款人:慧悅好

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         00:05:00

  匯款人:朱新宇

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181204         00:09:00

  匯款人:鄭琳

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         00:27:00

  匯款人: 余兆金

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         01:02:00

  匯款人:范大云

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         01:03:00

  匯款人: 二泉映月

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         07:01:00

  匯款人:伊話沙

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         07:02:00  

  匯款人:大元寶

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         07:44:00  

  匯款人:徐益敏

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:01:00

  匯款人:陳勇亮

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:02:00

  匯款人: 在水一方

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:03:00

  匯款人:林麗嬌

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181204         08:03:00  

  匯款人:黃清云

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181204         08:04:00  

  匯款人:郭國林

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:11:00  

  匯款人:溫宏

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:11:00

  匯款人:張友芹

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:20:00

  匯款人:李曄仙芝樓生物科技公司

  金額:1000.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:31:00

  匯款人:程程

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:33:00

  匯款人:?

  金額:200.00

  用途:?

    

  20181204         08:36:00  

  匯款人:祥往

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181204         08:42:00  

  匯款人:劉子源

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:43:00  

  匯款人:XIANGL

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:05:00

  匯款人: 祥往

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:06:00  

  匯款人:林錦

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:06:00

  匯款人: 翁宇捷

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:07:00

  匯款人:小丹

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:38:00  

  匯款人:許劍華

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:58:00  

  匯款人:愛心人士
  金額:150.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:59:00  

  匯款人:愛心人士

  金額:150.00

  用途:助力小輝

  TOP
  48#

  20181204         11:00:00

  匯款人:李雄偉

  金額:200.00

  用途: 助力小輝


  20181204         11:38:00  

  匯款人:米粒

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:39:00

  匯款人:張小兔

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:39:00

  匯款人:蔡銘潔

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:40:00  

  匯款人:林琳

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:40:00  

  匯款人:趙文麗

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:44:00  

  匯款人:吉平

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:45:00

  匯款人: 莊敏

  金額:50.00

  用途:助力小輝

    

  20181204         11:46:00  

  匯款人:馬建勇

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:46:00  

  匯款人:鐵血

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181204         12:15:00  

  匯款人:陳翔鴻

  金額:300.00

  用途:助力小輝

  20181204         16:06:00

  匯款人: 黃德蓉

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         16:06:00  

  匯款人:小南

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         16:06:00

  匯款人: 森林

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181204         17:40:00

  匯款人: 張永慶

  金額:100.00

  用途:助力小輝

  20181204         22:41:00  

  匯款人:盧瑾

  金額:500.00

  用途:助力小輝


  20181204         00:49:00  

  匯款人:游國忠

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181205         03:13:00  

  收款人:中國銀行

  金額:-240.00

  用途:網銀費用


  20181206         07:24:00  

  匯款人:梅子

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181205         07:24:00

  匯款人: 格格與小暖男

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181205         07:25:00

  匯款人: 何國恩

  金額:80.00

  用途:助力小輝


  20181206         07:25:00  

  匯款人:管麗英

  金額:500.00

  用途:助力小輝


  20181206         07:26:00

  匯款人:鄭一賽

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181206         07:27:00  

  匯款人:心晴

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181206         07:27:00  

  匯款人:郭春琴

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181206         07:27:00  

  匯款人:鄭杰瑜

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181206         07:28:00

  匯款人:靜

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181207         21:58:00  

  匯款人:黃好緣

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181207         21:59:00  

  匯款人:聽茶

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181208         13:08:00  

  匯款人:?
  金額: 5 .00

  用途:?


  20181211         09:21:00  

  匯款人:歐寶

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181211         11:29:00  

  匯款:楊劍云

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181211         11:30:00  

  匯款人:張娟

  金額:20.00

  用途:助力小輝

    

  20181211         11:30:00

  匯款人:唐艷峰

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181213         20:23:00  

  收款人:潘華明
  金額:-22800.00

  用途:預支發放連江小輝募集款及小軒助學款


  20181213         20:23:00  

  收款人:中國銀行
  金額:-10.00

  用途:手續費  


  20181213         20:23:00  

  收款人:徐國勇

  金額:-1000.00
  用途:連江施興輝助學款


  20181213         20:23:00

  收款人:  中國銀行
  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181214         15:10:00  

  匯款人:何文航

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181214         15:10:00  

  匯款人:何曉波
  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181214         15:10:00  

  匯款人:孫以何
  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181215         10:07:00

  匯款人: 莊小陽(莊小娥)
  金額:500.00

  用途:騎彬過年壓歲錢

  TOP
  49#

  20181220         22:21:00  

  收款人:臺江區宏程廣告設計商行

  金額:-846.00

  用途:制作牌匾、條幅等


  20181220         22:21:00  

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181220         22:21:00

  收款人:潘華明

  金額:-750.00

  用途:報銷發放連城小輝、小榮資助款


  20181220         22:21:00

  收款人:中國銀行
  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181220         09:11:00

  匯款人: 潘華明

  金額:280.00

  用途:線面義賣捐款


  20181220         09:15:00  

  匯款人:潘華明
  金額:430.00

  用途:竹蓀義賣捐款


  20181220         09:18

  匯款人:沁馨品茗
  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181220         09:18        

  匯款人:薇薇

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181220         09:18

  匯款人: 風往北吹

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181221  

  匯款人:中國銀行
  金額:191.33

  用途:利息


  20181223         16:23        

  匯款人:溫重旭代馮惠玲
  金額:200.00

  用途:唐荷獎學金


  20181223         16:25      

  匯款人:溫重旭代唐荷
  金額:200.00

  用途:唐荷獎學金


  20181223         16:26        

  匯款人:溫重旭代唐荷

  金額:2000.00
  用途:唐荷獎學金


  20181224         17:29        

  匯款人:無名氏

  金額:100.00
  用途:助老專


  20181225         05:02

  匯款人: 陳增靈
  金額:10.00

  用途:用于公益


  20181226         14:30  

  匯款人:  吳聿輝

  金額:1000.00

  用途:用于公益  


  20181229         22:36

  收款人:福州鼓樓敏朗培訓中心有限公司

  金額:-4114.00

  用途:用于活動支出


  20181229         22:36

  收款人: 中國銀行
  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181229         22:36

  收款人: 莊輝

  金額:-440.00

  用途:慰問物資支出


  20181229         22:36  

  收款人: 潘華明

  金額:-377.41
  用途:看望陳阿姨發放助老款及物資


  20181229         22:36  

  收款人: 中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20190103         09:48

  匯款人: 朱燕平

  金額:1600.00

  用途: MQBZ-014小楠2018-2019學年助學款


  20190103         20:24  

  收款人: 潘華明

  金額:-5700.00

  用途:預支發放平潭助老助學款


  20190103         20:24    

  收款人: 中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  TOP
  50#

  20190105         12:17

  匯款人: 楊君

  金額:100.00

  用途: 資助云龍小琪


  20190107         08:04:01

  匯款人: 生哥

  金額:300.00

  用途: 用于公益


  20190107         09:38:44

  匯款人:曾欣宇

  金額:10400.00

  用途:資助的孩子助學款


  20190108         20:39:51


  收款人:空空李雄偉

  金額:-14600.00

  用途:  預支發放東橋助學款  


  20190108         20:39:51


  收款人:中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  20190108         20:39:51  

  收款人:徐國勇

  金額:-5500.00

  用途: 報銷發放云龍、金沙助學助老款


  20190108         20:39:51

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20190108         20:39:51  

  收款人:江夢添

  金額:-4200.00

  用途:報銷發放永泰助學款


  20190108         20:39:51

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20190109         08:16:40


  匯款人:鄭英雄

  金額:100.00

  用途:2018年度會員費


  20190109         09:42:45

  匯款人:毛永梓

  金額:100.00

  用途: 2018年度會員費  


  20190109         14:53:57  

  匯款人:毛永梓

  金額:2000.00

  用途:MQSL-008 小榕2018-2019學年助學款

    

  20190111         11:27:25

  匯款人:  驛動

  金額:100.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費


  20190111         11:28:18


  匯款人:張婷


  額:200.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費


  20190111         11:37:38
  匯款人:
  吳品煌

  金額:100.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費


  20190111         11:51:43

  匯款人:森林

  金額:3000.00

  用途:云南省威信縣募集愛心童衣物流運費  


  20190111         12:07:11

  匯款人:鄭一賽

  金額:100.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費

    

  20190111         12:11:54

  匯款人:春水藍

  金額:100.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費

    

  20190111         12:19:34  

  匯款人:何捷

  金額:100.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費

    

  20190112         18:03:04


  匯款人:董淳代懂福

  金額:1200.00

  用途:MQSL-033小銀2018-2019學年助學款


  20190112         19:40:41

  收款人:胡自強

  金額:-3000.00

  用途:用于云南省威信縣募集愛心童衣物流運費


  20190112         19:40:41

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20190114         07:45:59  

  匯款人:王鋼

  金額:100.00

  用途:2018年度會員費


  20190114         15:39:40

  匯款人:吳恩海

  金額:2400.00

  用途:由團隊安排


  20190114         20:20:41


  匯款人:
  陳萬方

  金額: 200.00

  用途:由團隊安排

    

  20190115         07:41:39


  匯款人:李雄偉

  金額:2000.00

  用途: MQDQ-081 小潔2018-2019學年助學款        


  20190116         20:02:39

  收款人:  福州市臺江區鼎信財務咨詢有限公司

  金額:-3000.00

  用途: 第三、第四季度咨詢服務費


  20190116         20:02:39

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20190116         20:02:39

  收款人:  陳麗熒

  金額:-20000.00

  用途:  預支發放順昌助學款


  20190116         20:02:39

  收款人:中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  TOP
  發新話題 回復該主題
  3分快3 8028522.com | www.888142.com | 77775309.com | 80878d.com | www.525995.com | WWW.493311.COM | www.903029.com | 6245p.com | 3467a.cc | www.2021q.com | www.222xm.cc | WWW.604886.COM | 44dd8331.com | 1606766.com | www.3066kk.com | www.lczg3.com | WWW.150889.COM | 9a77.com | yabo8000.com | www.420082.com | www.qmkl1.com | WWW.641444.COM | zhongtietool.com | 7240g.com | www.848777t.com | www.3478l.cc | www.995771.com | 1483p.com | pjqinghai.com | www.393089.com | WWW.308377.COM | www.640477.com | 4052g.com | 2649e.com | www.88801.com | WWW.742155.COM | www.183209.com | 496ii.com | www.b7b8.com | www.bai355.com | WWW.265957.COM | bet08880.com | blg008.com | www.68689z.com | WWW.534654.COM | 9539n.com | 7508a.com | www.093728.com | WWW.288208.COM | 69445566.com | 26444m.com | www.xj1996.com | WWW.246158.COM | 32126b.net | raybet39.com | www.6613699.com | WWW.366888.COM | b99474.com | 50067z.com | www.610859.com | WWW.552678.COM | 皇冠在线娱乐.com | 3078h.com | www.68689h.com | WWW.704466.COM | zunyi18.com | www.56655r.com | www.igcp1.com | www.523121.com | 0310sands.com | www.46630.app | WWW.707276.COM | www.74808.com | bet28w.com | www.0601c.com | www.928621.com | 7742ii.com | www.15365z.com | WWW.809380.COM | www.40993.com | o62365.com | www.34788h.com | www.923076.com | 69444400.com | www.f2894.com | WWW.294811.COM | sbd023.net | 452357.com | www.dan03.com | www.401281.com | 32555g.com | www.57777.am | WWW.820809.COM | 3644h.com | www.3410.com | WWW.784203.COM | bwin8y.com | www.19019r.com | WWW.318871.COM | 4880t.com | 1449e.com | WWW.202772.COM | 23886.com | 61329911.com | www.1035y.com | www.326608.com | 33318d.com | www.6653i.com | www.602630.com | 5219e.com | www.3978r.com | www.901187.com | 2757e.com | www.5958128.com | WWW.149975.COM | 9539012.com | www.087n.com | WWW.713672.COM | 0208jj.com | www.55717r.com | www.960307.com | 550111s.com | www.368381.com | www.898304.com | 4288d.com | www.66376m.com | www.384918.com | 4000853.com | www.5xch.com | cc32355.com | www.1168e.com | WWW.775456.COM | 603.com | www.http://9978ll.com/ | WWW.39278.COM | aaa444000.com | www.89777a.com | www.542911.com | 76886d.com | www.gyfc9.com | 45637f.com | www.dfh300.com | WWW.71417.COM | 7155268.com | www.6386c.com | WWW.67375.COM | pjliaoning.com | www.65707w.com | www.045445.com | lewen123.com | WWW.50824.COM | bet12306420.com | www.2418s.com | www.178261.com | ly88888824.com | WWW.660643.COM | 0099341.com | www.0343y.com | www.737689.com | 2138.com | WWW.514655.COM | 0652a.com | www.048.com | www.503489.com | 56988z.vip | WWW.578607.COM | 4270qq.com | www.618146.com | www.401276.com | 2506i.com | WWW.148577.COM | 5099kk.com | www.65707s.com | www.378855.com | www.848777u.com | WWW.690366.COM | js7.ch | WWW.15208.COM | 1691266.com | www.7240g.com | www.330652.com | 509191.com | WWW.456092.COM | 114167.com | www.c1379.com | 88851q.com | www.94383.com | www.098303.com | www.418466.com | WWW.902102.COM | 0015oo.com | WWW.322522.COM | 22117.com | www.95111w.com | WWW.630067.COM | WWW.585415.COM | www.1754i.com | c4455.com | www.js18684.com | meishimat.com | www.vt34.com | 3846y.com | WWW.578467.COM | jjjj009.com | WWW.700259.COM | www.bd2019c.com | www.338996.com | www.1199nsb.com | zhcp72.com | www.66332r.com | 6002b.com | WWW.173726.COM | 6261mm.com | WWW.365685.COM | www.baifu35.com | www.83033u.com | www.5657598.com | qhc52.com | WWW.616569.COM | 3405ppp.com | WWW.688764.COM | www.799666s.com | www.490780.com | www.qiji111.com | betvictor98.com | WWW.927881.COM | 443636.com | WWW.886586.COM | www.00772z.com | www.345888.com | www.77802w.com | 80567k.com | WWW.117072.COM | 356.com | www.320477.com | www.81608x.com | bm1392.cc | WWW.755538.COM | la688.com | www.369499.com | www.923700.com | 4270gg.com | WWW.403711.COM | 2381bb.com | www.529355.com | www.4809p.com | 365808.com | WWW.633881.COM | pjpj.cc | www.293788.com | www.h3658.com | 55899o.com | WWW.461422.COM | www.751cp3.com | 555348.com | www.53531.cc | 26668c.com | www.865807.com | www.5552721.com | 7007570.com | WWW.922207.COM | www.68277999.com | 1591eee.com | www.c5635.com | s8009.com | www.391438.com | www.hg3155.com | yy.com | WWW.62804.COM | www.390070.com | 56987nn.com | WWW.359139.COM | www.3846u.com | 888600.com | www.w635.com | 56988v.com | www.136025.com | www.51331d.com | 67877a.com | www.588730.com | www.0601x.com | 35222nn.com | www.901068.com | www.6678578.com | 5360q.com | WWW.617099.COM | www.rrqp444.com | 1104011.com | WWW.827749.COM | www.0044sun.com | 7703kk.com | WWW.813585.COM | www.78885.com | 77339193.com | WWW.596170.COM | www.3a331.com | 69447733.com | www.870080a.com | www.2418u.com | 3807p.com | www.543122.com | www.50054n.com | 33hh8331.com | 1886t.com | WWW.736848.COM | lswjs4399.com | 26668q.com | WWW.632935.COM | www.4694q.com | 500c28.com | WWW.699990.COM | www.xpj5.net | 8015s.com | www.867865.com | www.86267n.com | 08530004.com | 88867.com | WWW.246654.COM | www.557244.com | 3424b.com | WWW.511338.COM | www.3w111.com | b82365.com | www.599424.com | www.51515l.com | 0747nn.com | 8722bbbb.com | WWW.921558.COM | www.178477.com | p888ab.com | www.622989.com | www.1666ac.com | 12742g.com | 76543v.com | WWW.73510.COM | www.7240h.com | 3778bb.com | www.076069.com | WWW.263102.COM | www.255793.com | 6789blr.biz | WWW.653659.COM | www.91233y.com | 667766h.com | 6594ii.com | WWW.336659.COM | www.js56773.com | 3435c.com | 8880808.com | WWW.13708.COM | www.88325g.com | 7599w.com | www.535666e.com | WWW.54102.COM | www.15k0048.com | 0234l.com | www.175906.com | WWW.813858.COM | www.47506q.com | vv67890.com | www.108065.com | WWW.908226.COM | www.2894.com | df8f.com | 62222r.com | WWW.694421.COM | www.00889a.com | 2934x.com | 8036tt.com | www.943077.com | www.3qxc.com | www.hg6668.la | ccc4255.com | 46558.com | WWW.52202.COM | www.535761.com | feicai0913.com | bet89226.com | www.858399.com | www.qmkl1.com | www.bwinyz08.com | ff3405.com | 68228e.com | WWW.174546.COM | www.35918s.com | www.cai32.com | pj88002.com | www.3047.com | WWW.668558.COM | www.50026h.com | www.kj310.cc | 38244l.com | www.xcj2.com | WWW.310075.COM | www.2373u.com | www.hyi9.com | 52599u.com | 2546m.com | www.933777a.com | WWW.701525.COM | www.140086.com | qycps9.com | bb5360.com | www.268993.com | WWW.493077.COM | www.99788m.com | www.rgcp15.com | 9068ll.com | 22wb8.com | www.966943.com | WWW.730876.COM | www.zzyl66.com | 99306b.com | 2000c.cc | 39992266.com | www.879869.com | WWW.188236.COM | www.954321a.com | www.f456x.com | 35222uu.com | 50024466.com | www.589344.com | WWW.771784.COM | www.78949m.com | www.00773e.com | 62222p.com | hg3211.org | www.43131c.com | WWW.831067.COM | www.ct6676.com | www.55676b.com | 6567.com | eee67890.com | feicai0870.com | www.80767e.com | WWW.634938.COM | WWW.645845.COM | www.6768995.com | www.1168l.com | 5666711.com | 皇冠娱乐场.com | www.466366.com | WWW.33880.COM | WWW.803243.COM | www.55228c.com | www.a.pj3608.com | 131ii.net | 8037q.com | 2019rr.cc | www.53900o.com | WWW.610096.COM | WWW.578607.COM | www.21202s.com | www.jsggb02.com | www.56655z.com | 2078j.com | 40033qq.com | buyu.com | www.332930.com | WWW.547255.COM | WWW.903075.COM | www.22505.cc | www.3775i.com | www.55545o.com | 30178844.com | 3559fff.com | 7792p.com | tm994.com | www.560529.com | WWW.404344.COM | WWW.198283.COM | www.8039i.com | www.80030066.com | www.89677f.com | 1665pp.com | 214.net | 8015f.com | 1654nn.com | 4116m.com | www.206991.com | www.996732.com | WWW.454608.COM | WWW.362601.COM | www.15899.cc | www.16065t.com | www.79095r.com | www.808888.tw | mgm3242j.com | 7276996.com | 2544411.com | 70016.com | 50128.com | www.134kj.com | www.558429.com | WWW.208601.COM | WWW.715822.COM | WWW.398380.COM | www.kc19.com | www.58870t.com | www.065915.com | www.79095m.com | www.bet91488.com | www.99c668.com | 29977xpj.com | 87965mm.com | afcp03.com | 550111s.com | 2127gg.com | 54443w.com | 0708060.com | judingbo9.com | www.067a.cc | www.33598e.com | www.338053.com | www.685053.com | WWW.133924.COM | WWW.608790.COM | WWW.274789.COM | WWW.256520.COM | WWW.671005.COM | WWW.298271.COM | www.m.55xj.vip | www.32123j.com | www.91233l.com | www.8084.com | www.100224.com | www.ca8077.com | www.38775hh.com | www.s32031.com | www.64566g.com | www.b35nn.com | www.1133xpj.net | www.88166a.com | www.775701.com | www.c5c22.com | www.dfh210.com | www.56655l.com | 78114499.com | 6647h.com | 4637700.com | 78119944.com | www.35252z.com | www.cfcp789.com | www.zte111.com | www.68277444.com | www.d456x.com | www.mhcp5.com | www.1168a.com | www.844218.com | www.hga55500.com | www.1118084.com | www.cn365g.com | www.ao3399.com | www.9822ae.com | www.3032ee.com | www.7191a.com | www.42070010.com | www.7249p.com | www.1358001.com | www.6000hd.com | www.77801l.com | www.29277w.com | www.5095o.com | www.zfcp6.com | WWW.914411.COM | WWW.65093.COM | WWW.33970.COM | WWW.397036.COM | WWW.44138.COM | WWW.278948.COM | WWW.900243.COM | www.978366.com | www.603614.com | www.231002.com | 785456.com | 28824q.com | 4638866.com | gm13800.com | df8w.com | 316x.cc | 8722uuuu.com | 8577q.cc | www.90305b.com | www.4996xn.com | www.js89q.vip | www.048181.com | www.77114f.com | www.22dwj.com | WWW.179593.COM | WWW.32568.COM | WWW.662328.COM | WWW.272629.COM | www.401281.com | 399300.com | 6830u.com | 709651.com | 0234a.com | 87680h.com | 883399p.com | www.rycp164.com | www.a12189.com | www.42842808.com | www.12455w.com | WWW.246654.COM | WWW.152199.COM | WWW.719110.COM | www.529355.com | 670670.com | kk38648.cc | 87667.com | 9485666.com | 5804y.com | www.xpj778899.com | www.1434x.com | www.52303k.com | WWW.113739.COM | WWW.563942.COM | WWW.260197.COM | www.332065.com | pj1314520.com | 6572x.com | 3559vvv.com | 44nn8331.com | www.11tyc.com | www.77jsc.com | www.54968g.com | WWW.881156.COM | WWW.664985.COM | www.506931.com | tt2649.com | 18775l.com | 1h-5.cc | hg999333a.com | www.369403.com | www.sx139972.com | WWW.826889.COM | WWW.388609.COM | www.645880.com | 88740c.com | 91019b.net | 9958911.com | www.5504.com | www.288sb.21.sb | www.222xm.cc | WWW.829646.COM | www.769526.com | c388.com | 9694.com | 2709.com | www.3066kk.com | www.86267s.com | WWW.767881.COM | WWW.552579.COM | www.333488.com | 3678l.com | 99567h.com | www.92820.com | www.4833033.com | WWW.770208.COM | WWW.784209.COM | www.89894a.com | 80850ee.com | 55331mm.com | www.764499.com | www.7969.com | WWW.664837.COM | WWW.764169.COM | www.118822.com | 4255kkk.com | 30007t.com | www.62979y.com | www.2632z.com | WWW.574611.COM | www.299078.com | ks3338.com | mm00558.com | www.26123jj.com | www.83993c.com | WWW.99793.COM | www.602434.com | 73999w.com | 3559uu.com | www.l32939.com | www.68568q.com | WWW.286150.COM | www.dacp123.com | 13222a.com | 54240033.com | www.2021f.com | www.22fzc.com | WWW.525477.COM | 64884.com | 492k.cc | 670.cc | www.6939n.com | WWW.712566.COM | www.622207.com | j15.com | 0332x.com | www.32031a.com | WWW.178994.COM | WWW.260193.COM | 8501414.com | 001122332.com | www.4058bb.com | www.zfcp9.com | WWW.832210.COM | fstppx.com | nn500d.com | www.7893.net | www.hm2277.com | WWW.646918.COM | 29918i.com | 35oo.vip | www.5886mm.com | WWW.488330.COM | www.648377.com | 4646699.com | 111122rr.com | www.9646l.com | WWW.349928.COM | www.667288.com | 4165l.com | www.bwin950.co | www.cpkk7.com | www.944229.com | 61789l.com | 2546i.com | www.588vip.xyz | WWW.736132.COM | www.58246.com/www.7777137.com | 4488dd.com | www.009289.com | WWW.787748.COM | www.741770.com | 28824v.com | l83377.com | www.50054t.com | WWW.368189.COM | x33t.vip | 6220a.com | www.ky1003.com | WWW.717433.COM | sxmlr.net | 98345h.com | www.4331a.com | WWW.696651.COM | 1479p.com | xpj5005.com | www.81608b.com | WWW.383780.COM | 333235.com | 776091.com | www.ampj3438.com | WWW.594775.COM | dfs12345.com | 102568.com | www.49956x.com | WWW.180932.COM | 7392008.com | www.27363q.com | www.ya088.com | www.568001.com | 4270bb.com | www.4196w.com | WWW.13077.COM | 567sgw.com | 505503.com | www.289338.com | WWW.130448.COM | 22883.com | www.20199dd.com | www.fl82.com | www.541522.com | 2003822.com | www.88325f.com | WWW.705609.COM | c.kuktt.cn | 83086i.com | www.26299l.com | www.812780.com | 256777c.com | www.r1432.com | WWW.847004.COM | 00773b.com | 256777y.com | www.86079.cc | www.652188.com | 6175hh.com | www.y61337.com | WWW.706612.COM | 18455.com | www.yzcp2023.com | WWW.318395.COM | www.42983.com | 2613x.com | www.21202p.com | www.590979.com | 9737.com | www.444999qipai.com | WWW.94521.COM | 1216.com | www.huangma21.com | WWW.122286.COM | 66223885.com | www.77731h.com | WWW.497288.COM | 28888kj.com | 2698l.com | www.qucp5.com | www.35155v.com | bwin8t.com | www.09500w.com | www.401746.com | 01885.tv | www.71399m.com | www.570981.com | jbb001.cc | www.07163i.com | www.665881.com | 3950e.com | www.bj799.com | www.865657.com | 5219b.com | www.t201.com | www.810519.com | 4060vv.com | www.3978t.com | www.627868.com | hg873.com | www.76520b.com | www.599810.com | 118888u.com | www.73736f.com | www.355246.com | 2148888.net | www.3478r.cc | www.77461.com | yth15.net | WWW.896257.COM | l491.com | 28824g.com | WWW.256035.COM | ylzz6.cc | www.v3v4v5.com | WWW.690881.COM | viv.qipai78.net | www.v2662.com | WWW.634505.COM | 71707g.com | www.88266q.com | www.375931.com | 554fq1.com | WWW.670055.COM | 91019.net | www.bd2019e.com | WWW.181224.COM | 9j0033.com | www.56011r.com | www.912480.com | 88894u.com | www.3552b.com | www.4087a.com | www.caiba200.com | WWW.205776.COM | 3156hhh.com | www.598282c.com | www.659477.com | q58955.com | WWW.749885.COM | 5446v.com | www.80188x.com | WWW.707412.COM | hhvip666.com | www.7782t.com | 9994555.com | www.j3065.com | WWW.133902.COM | qq365p.com | www.55558c.com | 880097.com | www.11djcp.com | WWW.792709.COM | 9479a3.com | www.60108d.com | 93134.com | www.99113u.com | WWW.589699.COM | n15666.com | www.022jl.cc | 3049m.com | www.8080999b.com | www.924177.com | 9971003.com | WWW.230766.COM | dz882.com | www.hg2300.com | www.djcp004.com | 1591xxx.com | WWW.469942.COM | 88883501.com | www.9205a.com | 9193.cc | www.73990k.com | www.876297.com | 2613j.com | WWW.366879.COM | 55545g.com | www.77114f.com | 99567j.com | www.4196u.com | www.771746.com | 2709d.com | WWW.141939.COM | 574747com | www.3126r.com | m333999.com | www.835991.com | www.500916.com | t365c.com | WWW.565453.COM | js4136.com | www.c229.net | 1v939.com | www.46689.com | 5678901.com | www.38138a.com | www.691307.com | 44077p.com | WWW.157249.COM | bcw1234.com | WWW.575734.COM | 20053355.com | www.9149m.com | 8890832.com | www.win1231.com | www.820111.com | www.4828448.com | www.630958.com | 9995144.com | WWW.180893.COM | 951202.com | WWW.459155.COM | 146664455.com | WWW.7749.COM | ylzz322.com | www.dan03.com | 84494499.com | www.36788g.com | 54241177.com | www.js1047.com | 54141122.com | www.681125.com | www.35155a.com | www.pj5060.com | www.386918.com | www.tyc748.com | www.901172.com | 2998h.com | WWW.699099.COM | 500000990.com | WWW.739372.COM | 9101901.com | WWW.922306.COM | yhguizhou.vip | WWW.419646.COM | 28839v.com | WWW.277208.COM | 4694n.com | WWW.913115.COM | 3640bb.com | WWW.199780.COM | 4255jj.com | WWW.22292.COM | am771.cc | WWW.678514.COM | 61323399.com | WWW.127169.COM | p88812.com | WWW.871817.COM | 28288rr.com | WWW.654005.COM | 2355g.com | WWW.870634.COM | 654389.com | WWW.173896.COM | 1489r.com | www.910997.com | www.ggo.99233o.com | www.646377.com | www.5446uu.com | www.345597.com | www.4996hb.com | www.84499e.com | www.5719v.com | twap.cc | www.z98478.com | k47479.com | www.76520r.com | 98955.com | www.gczj6.com | 0208kk.com | WWW.588247.COM | 4763.com | WWW.546516.COM | 7792k.com | WWW.338079.COM | www.751cp44.com | www.560693.com | www.45598i.com | www.42298.com | www.vip7033.com | 915610.com | www.2875o.com | 1104dh.com | WWW.638537.COM | 08159n.com | WWW.876345.COM | www.hjcp0.com | www.526121.com | www.369408.com | 5309y.com | www.91233x.com | 84435072.com | WWW.33689.COM | 7555z.com | WWW.354681.COM | 66300vip27.com | www.606624.com | www.369406.com | 3685r.com | www.68689w.com | 3066xpj.com | WWW.702513.COM | y2537.com | WWW.743500.COM | www.28000s.com | www.78788.pw | www.10wb.top | 670916.com | WWW.856314.COM | 777818b.com | WWW.663739.COM | www.4078d.com | www.pi57.com | www.78949g.com | 44077d.com | WWW.133898.COM | 50000922.com | www.609553.com | www.js89m.vip | 83086d.com | www.c6881.com | 1483zz.com | WWW.549723.COM | www.5099cc.com | 1.6h6c.com | www.60007s.com | 7893w38.com | WWW.429816.COM | www.5504k.com | 22222x.com | www.77803k.com | 3473e.com | WWW.478765.COM | www.tc8803.com | 49234.com | www.39500q.com | hgw555.com | WWW.799700.COM | www.4963zz.com | 288339.com | www.2109q.com | 6175u.com | WWW.533334.COM | www.c83377.com | 3559r.com | WWW.900074.COM | 3245999.com | www.273503.com |