• <dd id="uw44e"><menu id="uw44e"></menu></dd>
 • <menu id="uw44e"><tt id="uw44e"></tt></menu>
 • <xmp id="uw44e"><menu id="uw44e"></menu>
 • <nav id="uw44e"><table id="uw44e"></table></nav>
 • <nav id="uw44e"><code id="uw44e"></code></nav>
  <xmp id="uw44e"><menu id="uw44e"></menu>

  Discuz!NT|BBS|論壇

  注冊

   

  發新話題 回復該主題

  福建省感恩助學助殘事業發展中心2018年度賬戶明細,歡迎監督(不斷更新,謝絕灌水)!!! [復制鏈接]

  41#


  20180914         16:08

  收款人: 汪淑芳

  金額:-10600.00

  用途:預支發放邵武助學款


  20180914         16:08

  收款人:中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  20180915         10:30

  匯款人:大寶

  金額:1000.00  

  用途: MQBD-069艷星2018-2019學年上學期助學款


  20180915         19:29

  匯款人: 王國花

  金額:1216.00

  用途: MQCY-018 雨彤2018-2019學年助學款


  20180915         19:49

  匯款人:王國花

  金額:100.00

  用途:用于 MQCY-018 雨彤購買文具


  20180916         20:49  

  收款人:莊輝

  金額:-1400.00

  用途: 報銷發放井后助學款  


  20180916         20:49

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20180916         20:49

  收款人: 潘華明

  金額:-2300.00

  用途:報銷發放市區助學助老款


  20180917         16:52

  匯款人: 福州天極數碼有限公司

  金額:4800.00

  用途:資助的四位孩子2018-2019學年助學款


  20180925         09:10  

  匯款人: 細雨

  金額:2000.00

  用途:ZHXX-002 小銀2018-2019學年助學款


  20180928         10:12

  匯款人: 戚建輝

  金額:1600.00

  用途: XYLD-001涵毅2018-2019學年助學款


  20180929         13:58

  收款人: 陳進華

  金額:-11600.00

  用途:預支發放龍巖長汀助學款


  20180929         13:58

  收款人: 中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  20180929         17:18

  匯款人:廈門聯合優盛建筑科技有限公司

  金額:2000.00

  用途:由團隊安排


  TOP
  42#

  20181004         13:13

  收款人:潘華明

  金額:-5500.00

  用途: 預支發放連江羅源助老、助學款


  20181004         13:13

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181006         10:08

  匯款人:平常心

  金額:200.00

  用途: 由協會安排用于公益    


  20181006         11:47

  匯款人:王錦曦

  金額:1000.00

  用途: 由協會安排用于公益


  20181006         14:17

  匯款人: 施小風

  金額:2400.00

  用途: MQTZ-086 立楓、PTZL-027 小棟2018-2019學年助學款


  20181008         22:08

  收款人: 陳細輕

  金額:-4800.00

  用途: 報銷發放塔莊助學款  


  20181008         22:08  

  收款人: 中國銀行

  金額:-5.00

  用途: 手續費  


  20181010         08:10

  匯款人: 熊義杰

  金額:2400.00

  用途:MQTZ-064 欣語、ZHLY-034 彬英、ZHLY-035劉海滄

            2018-2019學年上學期助學款


  20181010         10:07

  匯款人: 老象

  金額:2000.00

  用途:LYCT-008 興南2018-2019年助學款


  20181010         10:36

  匯款人:大元寶

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181010         10:36

  匯款人:向西去流浪

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181010         10:37  

  匯款人: 潘華明

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181010         10:40

  匯款人: 袋鼠

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費

    

  20181010         10:57

  匯款人:陳云

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181010         15:21

  匯款人: 陳林

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費

    

  20181010         15:22

  匯款人:相鈺

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181010         18:01

  匯款人:       ?

  金額:10.00

  用途:?

        

  20181010         18:54  

  匯款人:陳進華

  金額:100.02

  用途: 2018年會員費


  20181011         00:18

  匯款人:吳品煌

  金額:100.10

  用途: 2018年會員費


  20181011         00:19

  匯款人:  高潔

  金額:100.20

  用途: 2018年會員費

      

  20181011         06:20

  匯款人:  驛動

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費

      

  20181011         06:21

  匯款人:沁馨品茗

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181011         06:21

  匯款人: 小葛

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費

    

  20181011         06:22

  匯款人: XIANG L

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費

      

  TOP
  43#

  20181011         06:23

  匯款人:  林梅燕

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181011         06:23

  匯款人:樓蘭

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

    

  20181011         09:56

  匯款人:趙繼靜

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181011         10:22

  匯款人:祥往

  金額:100.30

  用途:2018年會員費  


  20181011         12:02

  匯款人:        ?

  金額:500.00

  用途:?

    

  20181011         12:14

  匯款人:鄭 杰瑜

  金額:100.00

  用途:2018年會員費  20181011         15:49

  收款人:李雄偉

  金額:-9200.00

  用途:報銷發放永泰助學款


  20181011         15:49

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181011         18:18    

  匯款人:  輝仔

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

    

  20181012         07:56

  匯款人: 二只老虎

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181012         07:56

  匯款人:小葉

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181012         07:57

  匯款人: 若惜

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181014         12:37  

  匯款人: 徐小松

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181014         12:37

  匯款人: 湯文生

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181014         12:38

  匯款人:  張仲綿

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181014         12:39

  匯款人:  姜膠生

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181014         12:39

  匯款人: 林琳

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181016         12:43

  匯款人: 黃德蓉

  金額:100.10

  用途:2018年會員費


  20181016         12:43  

  匯款人: 唐荷

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181016         12:43

  匯款人: 水皮

  金額:100.40

  用途:2018年會員費


  20181018         20:52

  收款人: 陳細輕

  金額:-5400.00

  用途:報銷發放塔莊助老助學款  


  20181018         20:52

  收款人: 莊輝
  金額:-1900.00

  用途:報銷壽山發放助老物資


  20181018         20:52    

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費        


  20181020         16:59  

  收款人: 陳霞
  金額:-11000.00

  用途:預支發放白璋云龍助學款


  20181020         16:59  

  收款人: 中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  20181021         09:23

  匯款人:  蝸牛

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

    

  20181021         09:24  

  匯款人:  鄭秀玉  

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181021         09:25  

  匯款人:吳恩海

  金額:300.00

  用途:專項用于資助塔莊老人


  20181024         18:39

  匯款人: 樂樂

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

    

  20181025         20:14  

  收款人:潘華明

  金額:-900.00

  用途:報銷購買助老物資(線面)


  20181025         20:14        

  收款人:莊輝

  金額:-1000.00
  用途:報銷發放吳宇洋資助款


  20181025         20:14  

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00
  用途:手續費        


  20181026         00:35  

  匯款人: 施總

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181026         22:09      

  匯款人: 張仲綿
  金額:100.00

  用途:由團隊安排


  20181026         22:09

  匯款人: 馬建

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181026         22:10

  匯款人:韓老師

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20161026         10:11

  匯款人: 張友芹

  金額:100.00

  用途:2018年會員費

      

  20181028         17:01匯款人: 盧瑾
  金額:50000.00
  用途:由團隊安排

  TOP
  44#

  20181031         09:23:00  

  匯款人:溫宏

  金額:1200.00

  用途:NPSC-009 小淳2018-2019學年助學款


  20181031         09:44:00

  匯款人:鄭秋吟

  金額:1800.00

  用途:NPSC-024小鑫、NPSC-018 小偉

  2018-2019學年上學期助學款


  20181031         16:24:00  

  匯款人:細雨

  金額:2000.00

  用途:LY-003洋欽2018-2019學年助學款


  20181101         15:19:00  

  匯款人:高橋

  金額:800.00

  用途:NPSC-020嘉新2018-2019學年上學期助學款


  20181101         15:31:00

  匯款人:  陳總

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181102         15:32:00

  匯款人:陳勇亮

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181102         15:32:00

  匯款人:郭海燕

  金額:100.00

  用途: 2018年會員費


  20181103         15:25:00

  匯款人:一蓑風雨(卓曉霞)

  金額:1900.00

  用途:NPSC-025小軒、PTZL-001敏佳2018-2019學年上學期助學款

            2018年會員費

        

  20181103         15:51:00

  匯款人:言若

  金額:1200.00

  用途:LY-004辰風2018-2019學年助學款

          

  20181103         15:53:00

  匯款人: 小魏

  金額:100.00

  用途:2018年會員費


  20181104         19:38:00  

  匯款人:科媽、揮之林

  金額:3000.00

  用途:退回多預支云龍、省璜助學款


  20181104         19:47:46

  收款人:莊輝

  金額:-1800.00

  用途:預支發放井后小學助學款


  20181105         15:22:13

  匯款人:福璞麗企業營銷策劃有限公司

  金額:22200.00

  用途:資助的28個孩子2018-2019學年上學期助學款


  20181105         16:05:28

  匯款人:唐艷峰

  金額:1600.00

  用途:NPSC-007小英2018-2019學年助學款


  20181106         18:07:00  

  匯款人:向西去流浪

  金額:600.00

  用途:NPSC-032 宇辰 2018-2019學年上學期助學款


  20181106         18:08:00

  匯款人: 黃昱儒

  金額:600.00

  用途:FZJA-057 龍帥2018-2019學年上學期助學款


  20181106         18:20:00

  匯款人:陳明利(福建省欣建工程設計有限公司)

  金額:1200.00

  用途:LYLC-015小熠2018-2019學年助學款

  TOP
  45#

  20181106         18:54:00

  收款人: 蘭秀玉

  金額:-600.00

  用途: 報銷發放武平助學款


  20181106         18:54:00

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費  


  20181107         06:34:00

  匯款人:?

  金額:10.00

  用途:?


  20181107         22:07:00

  匯款人:王國花

  金額:1300.00

  用途: NPJA-016 亦晨2018-2019學年助學款,100文具

          

  20181108         16:06:00

  匯款人:陳瑩美

  金額:300.00

  用途:由團隊安排


  20181109         20:27:57

  收款人:揮之林

  金額:-10000.00

  用途:預支發放省璜助學款


  20181109         20:27:57


  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途: 手續費  


  20181111         19:59:31

  匯款人:陳萬方

  金額:200.00

  用途: 由團隊安排


  20181112         08:27:34    

  匯款人:?

  金額:10.00

  用途:?

      

  20181113         20:03:21

  匯款人:  黃莎莎(陳新輝)

  金額:1200.00

  用途:FZJA-058 可鑫2018-2019學年助學款


  20181114         15:53:33

  匯款人:潘靜瑜

  金額:1000.00

  用途:NPSC-023榮歡2018-2019學年上學期助學款


  20181119         21:30:00

  收款人:肖雅萍

  金額:-2215.68

  用途:報銷發放第二福利院中秋慰問物資等

              

  20181119         21:30:00

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181122         14:03:00

  匯款人: 向西

  金額:600.00

  用途: NPSC-032 宇辰2018-2019下學期助學款


  20181122         14:04:00

  匯款人:  陳萬方

  金額:100.00

  用途:用于助老


  20181122         16:57:00

  匯款人:張秀楠

  金額:1598.00

  用途:義賣捐贈由團隊安排


  20181126         21:28:00

  收款人:潘華明

  金額:-600.00

  用途:報銷發放連城小熠助學款


  20181126         21:28:00


  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181202         17:26:00

  收款人:徐國勇

  金額:-790.00

  用途: 報銷發放洪山助老款及物資購買


  20181202         17:26:00

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費  20181202         17:26:00

  收款人:莊輝

  金額:-88.00

  用途: 報銷購買助老物資


  TOP
  46#

  20181203         11:35:00

  匯款人:潘華明

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         11:38:00

  匯款人:高潔

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         11:45:00

  匯款人:陳云

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         11:57:00

  匯款人:巴豆
  金額:500.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:06:00

  匯款人: 徐曉菁
  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:07:00

  匯款人:王國花
  金額:200.00

  用途:助力小輝  


  20181203         12:07:00

  匯款人: 驛動

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:17:00

  匯款人: 葛余淵

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:18:00  

  匯款人:陳惠尋親團

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:18:00

  匯款人:  MIAU

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181203         12:19:00  

  匯款人:吳恩海

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:19:00  

  匯款人:樂樂

  金額:500.00

  用途:助力小輝  20181203         12:19:00  

  匯款人:袋鼠

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:30:00  

  匯款人:JANE

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         12:46:00

  匯款人: 陳進華

  金額:100.09

  用途:助力小輝


  20181203         13:00:00

  匯款人:水皮

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         13:00:00

  匯款人: 陳榮發

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         13:18:00

  匯款人:方碧珍

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         13:35:00  

  匯款人:一蓑風雨

  金額:100.60

  用途:助力小輝


  20181203         13:59:00

  匯款人:趙繼靜

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:16:00  

  匯款人:陳玲

  金額:500.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:17:00  

  匯款人:唐荷

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181203         14:18:00

  匯款人: 何雪琴

  金額:200.00

  用途:助力小輝

  20181203         14:18:00  

  匯款人:王文芳

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:19:00  

  匯款人:王愛娟

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:20:00  

  匯款人:楊芳

  金額:300.00

  用途:助力小輝  20181203         14:37:00

  匯款人: 林梅燕

  金額:500.00

  用途:助力小輝

    

  20181203         14:37:00  

  匯款人:王海英

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:38:00  

  匯款人:江天下

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:38:00

  匯款人:樓蘭

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:40:00  

  匯款人:地平線優速名車

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         14:45:00  

  匯款人:黃海燕

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         15:44:00  

  匯款人:張仕貴

  金額:1000.00

  用途:助力小輝


  20181203         15:55:00

  匯款人: 陳曉芬

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         15:57:00  

  匯款人:朱珍敏

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:06:00  

  匯款人:莊妍

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:43:00  

  匯款人:張秀楠
  金額:2000.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:45:00  

  匯款人:趙文麗

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:45:00  

  匯款人:修文瓊

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:46:00  

  匯款人:鄭海南

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         16:49:00  

  匯款人:陳輝

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         17:16:00  

  匯款人:楊其輝

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         17:17:00  

  匯款人:陳松

  金額:100.00

  用途:助力小輝

  TOP
  47#

  20181203         19:20:00

  匯款人:孟路

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181203         21:18:00  

  匯款人:孫朝華

  金額:50.00

  用途:助力小輝  


  20181203         21:18:00

  匯款人:盧東紅

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         21:40:00

  落款人:李佐麗

  金額:50.00

  用途: 助力小輝


  20181203         22:55:00

  匯款人:一支部楊航

  金額:500.00

  用途:助力小輝


  20181203         22:56:00

  匯款人:陳勤

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         22:55:00

  匯款人:黃盛潤

  金額:50.00

  用途: 助力小輝


  20181203         22:57:00

  匯款人:陳軍

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         22:57:00

  匯款人:陳敏

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:03:00

  匯款人:滕用華

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:04:00

  匯款人: 李文勝

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:13:00  

  匯款人:賀雪云

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:24:00

  匯款人:  池燕林

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:53:00

  匯款人: 黃仲生

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181203         23:54:00

  匯款人:張婷

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181203         23:55:00  

  匯款人:慧悅好

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         00:05:00

  匯款人:朱新宇

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181204         00:09:00

  匯款人:鄭琳

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         00:27:00

  匯款人: 余兆金

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         01:02:00

  匯款人:范大云

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         01:03:00

  匯款人: 二泉映月

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         07:01:00

  匯款人:伊話沙

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         07:02:00  

  匯款人:大元寶

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         07:44:00  

  匯款人:徐益敏

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:01:00

  匯款人:陳勇亮

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:02:00

  匯款人: 在水一方

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:03:00

  匯款人:林麗嬌

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181204         08:03:00  

  匯款人:黃清云

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181204         08:04:00  

  匯款人:郭國林

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:11:00  

  匯款人:溫宏

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:11:00

  匯款人:張友芹

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:20:00

  匯款人:李曄仙芝樓生物科技公司

  金額:1000.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:31:00

  匯款人:程程

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:33:00

  匯款人:?

  金額:200.00

  用途:?

    

  20181204         08:36:00  

  匯款人:祥往

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181204         08:42:00  

  匯款人:劉子源

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         08:43:00  

  匯款人:XIANGL

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:05:00

  匯款人: 祥往

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:06:00  

  匯款人:林錦

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:06:00

  匯款人: 翁宇捷

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:07:00

  匯款人:小丹

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:38:00  

  匯款人:許劍華

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:58:00  

  匯款人:愛心人士
  金額:150.00

  用途:助力小輝


  20181204         09:59:00  

  匯款人:愛心人士

  金額:150.00

  用途:助力小輝

  TOP
  48#

  20181204         11:00:00

  匯款人:李雄偉

  金額:200.00

  用途: 助力小輝


  20181204         11:38:00  

  匯款人:米粒

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:39:00

  匯款人:張小兔

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:39:00

  匯款人:蔡銘潔

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:40:00  

  匯款人:林琳

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:40:00  

  匯款人:趙文麗

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:44:00  

  匯款人:吉平

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:45:00

  匯款人: 莊敏

  金額:50.00

  用途:助力小輝

    

  20181204         11:46:00  

  匯款人:馬建勇

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181204         11:46:00  

  匯款人:鐵血

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181204         12:15:00  

  匯款人:陳翔鴻

  金額:300.00

  用途:助力小輝

  20181204         16:06:00

  匯款人: 黃德蓉

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         16:06:00  

  匯款人:小南

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181204         16:06:00

  匯款人: 森林

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181204         17:40:00

  匯款人: 張永慶

  金額:100.00

  用途:助力小輝

  20181204         22:41:00  

  匯款人:盧瑾

  金額:500.00

  用途:助力小輝


  20181204         00:49:00  

  匯款人:游國忠

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181205         03:13:00  

  收款人:中國銀行

  金額:-240.00

  用途:網銀費用


  20181206         07:24:00  

  匯款人:梅子

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181205         07:24:00

  匯款人: 格格與小暖男

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181205         07:25:00

  匯款人: 何國恩

  金額:80.00

  用途:助力小輝


  20181206         07:25:00  

  匯款人:管麗英

  金額:500.00

  用途:助力小輝


  20181206         07:26:00

  匯款人:鄭一賽

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181206         07:27:00  

  匯款人:心晴

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181206         07:27:00  

  匯款人:郭春琴

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181206         07:27:00  

  匯款人:鄭杰瑜

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181206         07:28:00

  匯款人:靜

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181207         21:58:00  

  匯款人:黃好緣

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181207         21:59:00  

  匯款人:聽茶

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181208         13:08:00  

  匯款人:?
  金額: 5 .00

  用途:?


  20181211         09:21:00  

  匯款人:歐寶

  金額:300.00

  用途:助力小輝


  20181211         11:29:00  

  匯款:楊劍云

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181211         11:30:00  

  匯款人:張娟

  金額:20.00

  用途:助力小輝

    

  20181211         11:30:00

  匯款人:唐艷峰

  金額:200.00

  用途:助力小輝


  20181213         20:23:00  

  收款人:潘華明
  金額:-22800.00

  用途:預支發放連江小輝募集款及小軒助學款


  20181213         20:23:00  

  收款人:中國銀行
  金額:-10.00

  用途:手續費  


  20181213         20:23:00  

  收款人:徐國勇

  金額:-1000.00
  用途:連江施興輝助學款


  20181213         20:23:00

  收款人:  中國銀行
  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181214         15:10:00  

  匯款人:何文航

  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181214         15:10:00  

  匯款人:何曉波
  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181214         15:10:00  

  匯款人:孫以何
  金額:50.00

  用途:助力小輝


  20181215         10:07:00

  匯款人: 莊小陽(莊小娥)
  金額:500.00

  用途:騎彬過年壓歲錢

  TOP
  49#

  20181220         22:21:00  

  收款人:臺江區宏程廣告設計商行

  金額:-846.00

  用途:制作牌匾、條幅等


  20181220         22:21:00  

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181220         22:21:00

  收款人:潘華明

  金額:-750.00

  用途:報銷發放連城小輝、小榮資助款


  20181220         22:21:00

  收款人:中國銀行
  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181220         09:11:00

  匯款人: 潘華明

  金額:280.00

  用途:線面義賣捐款


  20181220         09:15:00  

  匯款人:潘華明
  金額:430.00

  用途:竹蓀義賣捐款


  20181220         09:18

  匯款人:沁馨品茗
  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181220         09:18        

  匯款人:薇薇

  金額:100.00

  用途:助力小輝

    

  20181220         09:18

  匯款人: 風往北吹

  金額:100.00

  用途:助力小輝


  20181221  

  匯款人:中國銀行
  金額:191.33

  用途:利息


  20181223         16:23        

  匯款人:溫重旭代馮惠玲
  金額:200.00

  用途:唐荷獎學金


  20181223         16:25      

  匯款人:溫重旭代唐荷
  金額:200.00

  用途:唐荷獎學金


  20181223         16:26        

  匯款人:溫重旭代唐荷

  金額:2000.00
  用途:唐荷獎學金


  20181224         17:29        

  匯款人:無名氏

  金額:100.00
  用途:助老專


  20181225         05:02

  匯款人: 陳增靈
  金額:10.00

  用途:用于公益


  20181226         14:30  

  匯款人:  吳聿輝

  金額:1000.00

  用途:用于公益  


  20181229         22:36

  收款人:福州鼓樓敏朗培訓中心有限公司

  金額:-4114.00

  用途:用于活動支出


  20181229         22:36

  收款人: 中國銀行
  金額:-5.00

  用途:手續費


  20181229         22:36

  收款人: 莊輝

  金額:-440.00

  用途:慰問物資支出


  20181229         22:36  

  收款人: 潘華明

  金額:-377.41
  用途:看望陳阿姨發放助老款及物資


  20181229         22:36  

  收款人: 中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20190103         09:48

  匯款人: 朱燕平

  金額:1600.00

  用途: MQBZ-014小楠2018-2019學年助學款


  20190103         20:24  

  收款人: 潘華明

  金額:-5700.00

  用途:預支發放平潭助老助學款


  20190103         20:24    

  收款人: 中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  TOP
  50#

  20190105         12:17

  匯款人: 楊君

  金額:100.00

  用途: 資助云龍小琪


  20190107         08:04:01

  匯款人: 生哥

  金額:300.00

  用途: 用于公益


  20190107         09:38:44

  匯款人:曾欣宇

  金額:10400.00

  用途:資助的孩子助學款


  20190108         20:39:51


  收款人:空空李雄偉

  金額:-14600.00

  用途:  預支發放東橋助學款  


  20190108         20:39:51


  收款人:中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  20190108         20:39:51  

  收款人:徐國勇

  金額:-5500.00

  用途: 報銷發放云龍、金沙助學助老款


  20190108         20:39:51

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20190108         20:39:51  

  收款人:江夢添

  金額:-4200.00

  用途:報銷發放永泰助學款


  20190108         20:39:51

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20190109         08:16:40


  匯款人:鄭英雄

  金額:100.00

  用途:2018年度會員費


  20190109         09:42:45

  匯款人:毛永梓

  金額:100.00

  用途: 2018年度會員費  


  20190109         14:53:57  

  匯款人:毛永梓

  金額:2000.00

  用途:MQSL-008 小榕2018-2019學年助學款

    

  20190111         11:27:25

  匯款人:  驛動

  金額:100.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費


  20190111         11:28:18


  匯款人:張婷


  額:200.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費


  20190111         11:37:38
  匯款人:
  吳品煌

  金額:100.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費


  20190111         11:51:43

  匯款人:森林

  金額:3000.00

  用途:云南省威信縣募集愛心童衣物流運費  


  20190111         12:07:11

  匯款人:鄭一賽

  金額:100.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費

    

  20190111         12:11:54

  匯款人:春水藍

  金額:100.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費

    

  20190111         12:19:34  

  匯款人:何捷

  金額:100.00

  用途:
  云南省威信縣募集愛心童衣物流運費

    

  20190112         18:03:04


  匯款人:董淳代懂福

  金額:1200.00

  用途:MQSL-033小銀2018-2019學年助學款


  20190112         19:40:41

  收款人:胡自強

  金額:-3000.00

  用途:用于云南省威信縣募集愛心童衣物流運費


  20190112         19:40:41

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20190114         07:45:59  

  匯款人:王鋼

  金額:100.00

  用途:2018年度會員費


  20190114         15:39:40

  匯款人:吳恩海

  金額:2400.00

  用途:由團隊安排


  20190114         20:20:41


  匯款人:
  陳萬方

  金額: 200.00

  用途:由團隊安排

    

  20190115         07:41:39


  匯款人:李雄偉

  金額:2000.00

  用途: MQDQ-081 小潔2018-2019學年助學款        


  20190116         20:02:39

  收款人:  福州市臺江區鼎信財務咨詢有限公司

  金額:-3000.00

  用途: 第三、第四季度咨詢服務費


  20190116         20:02:39

  收款人:中國銀行

  金額:-5.00

  用途:手續費


  20190116         20:02:39

  收款人:  陳麗熒

  金額:-20000.00

  用途:  預支發放順昌助學款


  20190116         20:02:39

  收款人:中國銀行

  金額:-10.00

  用途:手續費


  TOP
  發新話題 回復該主題
  3分快3平台3分快3主页3分快3网站3分快3官网3分快3娱乐 7249g.com | 61999ff.com | www.4078n.com | f21148.com | www.6858666.com | 97799q.com | www.599464.com | www.k3322.com | 1466n.com | www.954321o.com | 76678.com | www.541522.com | www.771990.com | 4812111.com | www.883399e.com | 3078u.com | www.692092.com | www.40998.com | 9420n.com | www.954321e.com | www.4759xx.com | 0698r.com | www.85155.com | fff8827.com | www.202406.com | www.63msxfptb.com | 3552p.com | www.978315.com | www.6677104.com | 879.com | www.50052g.com | www.2078o.com | 4880r.com | www.8003.com | www.718msc.com | 88850cc.com | www.61233hh.com | www.h7788l.com | 3356.com | 2613d.com | www.165595.com | www.28000h.com | 50099g.com | www.660665.com | www.2945c.com | 6403p.com | www.927310.com | www.243j5.com | 3559yyyy.com | www.501203.com | www.4694j.com | 8569811u.com | 423342.com | www.704909.com | 2455l.com | 2127ii.com | www.js89c.vip | 80892tt.com | 55818d.com | www.3691a.com | www.888vip2.com | 7779e.cc | www.52072d.com | www.hga8080.com | 5309w.com | www.917052.com | www.938x.cc | 6766vv.com | www.025517.com | www.8905m.com | www.1019994.com | pj677l.com | www.3978r.com | www.h70717.com | 915906728.com | www.781217.com | www.4972t.com | 2355f.com | tyc22456.com | www.08588a.com | www.vns7525.com | ss00558.com | www.50788i.com | www.803sun.com | www.51167.com | 5504j.com | www.551416.com | www.60886u.com | www.777444p.com | 84499922.com | www.156689.com | www.692021.com | www.hg57666.com | 36406644.com | 75266.com | www.43818s.com | www.2392.com | 7775144.com | 1770z.com | www.ovfd2.com | www.dzj9990.com | www.pj0004.com | 3650690.com | www.820535.com | www.63606w.com | www.3xh3.com | 00774ee.com | 253590.com | www.5086n.com | www.5309789.com | www.20909o.com | 30688d.com | b99474.com | www.15355f.com | www.7334c.com | www.333222z.com | 86226d.com | swin2.com | www.981jc.com | www.http://448378.com/ | www.22885004.com | 2381ff.com | 1389i.com | www.297757.com | www.6482n.com | www.33115rr.com | www.a2a888.cc | 0332k.com | 9339999e.com | www.gczj6.com | www.81508z.com | www.88867.com | qingshaonian.cn | 08450.com | 50099r.com | www.3416t.com | www.x3410.com | www.446677.com | wd888.com | qqq7570.com | vns8e.com | www.534638.com | www.90920.com | www.55070y.com | www.blm5544.com | 50026655.com | 61322299.com | 71372226.com | 0015kk.com | www.160886.com | www.6661a.cc | www.7249m.com | www.410083.com | www.333133s.com | 5360t.com | 4288uu.com | 11885003.com | 2455k.com | www.769211.com | www.23636e.com | www.7366009.com | www.hg8875.com | www.333222n.com | yhw4.cc | 6487lll.com | hy814.com | 8988rr.com | www.565516.com | www.9155a.com | www.4156.com | www.04567i.com | www.520068.com | www.00829w.com | 9819733.com | 9649011.com | 3066aaa.com | 11tyc.com | dzjgw1111.com | www.444957.com | www.070wy.com | www.52022.tv | www.777577.com | www.4521k.com | www.5504g.com | www.644577.com | www.pj888055.com | www.31319193.com | www.39695z.com | www.nnn801.com | pp5443.com | 61327788.com | 4152e.com | x444000.com | 1665jj.com | 4255uu.com | hg7078.mobi | www.137101.com | www.349577.com | www.768996.com | www.c8701.com | www.77dwj.com | www.32123j.com | www.7239c.com | www.261610.com | www.4809q.com | www.0088hgcc.com | www.8011868.com | www.4102x.com | www.63606m.com | www.104665.com | www.55060k.com | www.4972w.com | www.c555jj.com | www.5504r.com | www.1168b.com | www.808888x.com | www.369038.com | www.209558.com | www.t0524.com | www.636123.com | www.888dsy.com | www.7736.com | www.76773.com | www.d444.com | www.65066dd.com | www.bwinyz16.com | www.4196c.com | www.79095y.com | www.wns123i.com | www.2566.com | www.598282d.com | www.395768.com | www.55766.com | www.60108t.com | www.91954.com | www.qmfc7.com | www.961205.com | www.810917.com | www.526820.com | www.106135.com | jbb83.cc | 0805z.com | 66300vip17.com | 3807x.com | 7555y.com | 6118k.com | 168c3.com | 31325l.com | www.hg3636.com | www.v456456.com | www.111356.com | www.0886drf.com | www.98698k.com | www.2544g2.com | www.37jsc.com | www.66332l.com | www.093wy.com | www.638262.com | www.003675.com | 383143.com | 44339193.com | 3846ww.com | 739.com | www.66664400.com | www.54549944.com | www.p948p.com | www.ag3344.com | www.9999bj.com | www.2875m.com | www.560926.com | 3678ww.com | 0363a.com | 4955u.com | 7792z.com | www.28758k.com | www.ibm888.net | www.8473p.com | www.3691m.com | www.5522p.cc | www.191380.com | 5906vv.com | 3405w.com | 2267k.com | www.d30226.com | www.sb5542.com | www.c1432.com | www.173383.com | www.802633.com | 9339999e.com | 77112007.com | a5002.com | www.vns9n9.com | www.316088.com | www.82894.com | www.wcp8008.com | 61652z.com | pj223322.com | 80892tt.com | www.xpj2718.com | www.hg98.me | www.55766.com | www.670209.com | 44077z.com | 4590bb.com | 38989a.com | www.166459.com | www.820057.com | www.66368.com | www.39500e.com | 8569899.com | 7989.com | www.vns2500.com | www.4521v.com | www.5091v.com | cr789.co | rr4119.com | www.85770u.com | www.617suncity.com | www.975277.com | www.805836.com | 20040.com | x33g.vip | www.22562b.com | www.673888f.com | www.50024c.com | 760ss.cc | 3679vv.com | 33229193.com | www.370175.com | www.dsj11.com | www.346577.com | 7686q.com | 82365x.com | www.56733x.com | www.w12111.com | www.108011.com | www.csw288.com | 0805f.com | 7775144.com | www.5966mmm.com | www.6939g.com | www.362322.com | 921330.com | www.8520n.com | www.938.cc | www.16878k.com | 33567d.com | yhshanghai.vip | www.hg8326.com | www.89777d.com | www.75538a.com | 992222e.com | www.7111y.com | www.38775qq.com | www.583792.com | 0234a.com | www.js30859.com | www.63606o.com | www.394311.com | 35222xx.com | www.pj2016.com | www.xpj815.com | www.111505.com | 4114.com | www.999966.com | www.99677f.com | 555.bcbm555.com | 55899l.com | www.79500i.com | www.fcyl2.com | 86everpower.com | www.bet9339.com | www.js89n.vip | www.43818u.com | jj7742.com | www.120345.com | www.9lbc.com | 4048vip9.com | www.yh48826.com | www.ya2019p.com | 32355pp.com | www.88052.com | www.38775zz.com | 18787h.com | 2709v.com | www.3157a.com | www.602957.com | 36408833.com | www.4516.com | www.891079.com | 3890p.com | www.50tyc.com | www.1035h.com | 9646k.com | www.584222.com | www.3933f.cc | 55797m.com | www.qq349.com | www.2408c.cc | 333222.com | www.4887555.com | www.ji224.com | 4465k.com | www.120345.com | www.897743.com | 22296beijin.com | www.138cpm.com | www.551549.com | 78332.com | www.55060k.com | www.66621i.com | jsjlb4.com | www.12136h.com | 22662007.com | www.055468.com | www.77114b.com | 3983004.com | www.c6784.com | www.904859.com | 112e.net | www.47506u.com | 5443ee.com | www.hg3636.com | www.68689q.com | 11zz145.com | www.235msc.com | www.542998.com | 44077u.com | www.877565.com | 3304mm.com | www.hg1005.com | www.979505.com | 777818dh.com | www.32031z.com | 1213www.com | www.2605505.vip | www.975126.com | 5659822.com | www.200068.com | 61789p.com | www.585555.com | www.583792.com | 30006u.com | www.16065s.com | 53206622.com | www.4972n.com | dd56988.com | www.333089.com | www.926799.com | 2019cc.cc | www.37266.co | www.qmc0066.com | 3685e.com | www.362838.com | www.cai003.vip | vns55.vip | www.6482.com | 38244g.com | www.7s7777.com | 0698k.com | www.3535h.com | haolemen.cc | www.7111r.com | www.630565.com | 7335s.com | www.22303.cc | 3189vv.com | www.2418g.com | 3467o.com | www.xyh6002.com | yqw998.com | www.1106488.com | 131s.net | www.cheng777.com | 4637766.com | www.773333.com | 11116556.com | www.xpj5011.com | www.025938.com | www.g1504.com | www.526901.com | www.44488806.com | www.596233.com | www.727xpj.com | www.865850.com | www.9846f.com | www.lczg1.com | 2017.net | www.966829.com | www.7168801.com | www.996546.com | www.gh0031.com | www.933345.com | www.7435u.com | www.771246.com | www.tyc733.com | www.582833.com | www.10050011.com | www.137103.com | www.88jt555.com | 243d9.com | www.hg3756.com | l2894.com | www.303033.com | 7742vv.com | www.hg98b.com | 1288m.com | www.468860.com | 4955.com | www.91233c.com | 33115xx.com | www.hjin8.com | www.g2006.com | www.393860.com | www.606933.com | 33886556.com | www.g3065.com | 1408y.com | www.144235.com | 98955s.com | www.05028.com | www.02567.com | www.377291.com | www.83008f.com | 1331uu.com | www.55545l.com | 58222e.com | www.033064.com | 88807s.com | www.773593.com | www.582666.com | 1429m.com | www.pj88y.com | 3656nn.com | www.77114r.com | www.a333.cc | www.131671.com | www.ylg07.com | 67877w.com | www.ribo88.com | 6177009.com | www.355241.com | www.jty849.com | 3467v.am | www.a79839.com | 28455.com | www.202703.com | www.9377msc.com | 5504q.com | www.99638m.com | www.jj881.com | 00773b.com | www.a30666.vip | 8381m.com | www.986282.com | www.js505.com | cp088s.com | www.35898g.com | www.xjs8896.com | 79964f.com | www.v3v4v5.com | z72227.com | www.770816.com | www.110483.com | 0615020.com | www.16055.com | www.44446609.com | ydgj0011.com | www.179158.com | www.77077.com | 426601.com | www.pj9060.com | n1429.com | 77552007.com | www.y6091.com | 081965.com | 1222e.com | www.704907.com | 3202o.com | 5309y.com | www.4521j.com | feicai0416.com | pj38839.com | www.938690.com | wefa6.com | 500000871.com | www.4102s.com | www.240zr.com | 9y88.vip | www.598888.vip | www.ks883.com | yataibet1.com | www.2418v.com | www.88807l.com | app3544.com | www.6666y.cc | www.0709.com | 7605h.com | www.509265.com | www.4694v.com | 034408.com | 497944.com | www.065835.com | www.4972tt.com | 28288gg.com | www.2qxc.com | www.b948b.com | 0600g.cc | 500000593.com | www.1466b.com | www.333133y.com | 22207x.com | www.954688.com | www.tyc131.com | 168cp-k.com | 30006s.com | www.81233y.com | www.pj5664.com | 88850bb.com | www.101698.com | www.pj55712.com | www.76543m.com | 77605o.com | www.693670.com | www.89677n.com | www.hg4498.com | 11555156.com | www.881805.com | www.b35ff.com | www.a8a8789.com | 93922q.com | www.926730.com | www.b35yy.com | www.pj2768.com | 55331v.com | www.551409.com | www.8c000.com | www.7111l.com | n1915n.com | 9193.am | www.66136.com | www.999497.com | js89k.vip | tt1331.com | www.66czj.com | www.8473k.com | www.ag9811.com | 22411.com | www.196046.com | www.1358002.com | www.368915.com | 2776dh.com | 7893w07.com | www.847677.com | www.99552cc.com | www.hg3385.com | hg7033.cc | l4255.com | www.c299.com | www.704908.com | www.b7276.com | 5309d.com | ooo3405.com | www.hm3777.com | www.ag3388.com | www.888vip6.com | 3189hd.com | 2019f.cc | www.180209.com | www.50051hh.com | www.97060d.com | www.zzzz0263.com | 2244buyu.com | 81366w.com | www.540977.com | www.0601m.com | www.8k315.com | www.33355508.com | v8381.com | 998s.cc | www.344141.com | www.998855k.com | www.47709.net | www.hg68111.com | feicai027.com | 0245y.com | js89u.vip | www.cp8019.cc | www.u98478.com | www.n4042.com | www.hg066.com | 61325511.com | YL18438.com | 149301.com | www.ch1018.com | www.186664.com | www.668cp44.com | www.0860k.com | 8827ff.com | 2222c9.com | 1489.com | www.183096.com | www.8039r.com | www.xpj13666.com | www.35252w.com | www.msc00.la | 168cp-o.com | 88993w.com | 9737mm.me | www.55885i.com | www.sygj1.com | www.hg77760.com | www.4446aaa.com | www.vns3591.com | www.4759mm.com | ib738.com | 6396k.com | 01234ii.com | www.361706.com | www.222hy.cc | www.0076788.com | www.xpj448888.com | www.432kj.com | www.333133i.com | 97618a.com | wlb222.com | 3678b.com | 08778a.com | 00773g.com | www.397411.com | www.22yfa.com | www.6482v.com | www.60886u.com | www.38345q.com | www.66050.com | www.77537j.com | www.gh0091.com | 97799e.com | 3788hh.com | m08199.com | 29918t.com | 80567h.com | 0652i.com | www.168153.com | www.799200.com | www.9155e.cc | www.yd7017.com | www.686727.com | www.88325f.com | www.92518.com | www.hg7949.com | www.yhxizang.vip | www.tyc717.com | www.6491w.com | 5429g.com | 56988t.vip | ha080.com | js58333.com | b7090.com | 09200444.com | 3089s.com | 2019f.cc | 1479x.com | 1859002.com | 20177772.com | 08530006.com | 80850bb.com | 9964wz.com | www.68682i.com | www.190882.com | www.373553.com | www.558502.com | www.674577.com | www.805272.com | www.896950.com | www.927699.com | www.989778.com | www.c5957.com | www.hjin7.com | www.rrle9.com | www.hw52.com | www.c133.vip | www.914910.com | www.889688.com | www.810895.com | www.858659.com | www.898341.com | www.755216.com | www.606370.com | www.570133.com | www.401286.com | www.308139.com | www.112559.com | P35vv.com | 2008hh.com | 7945tt.com | xg8111.com | feicai0870.com | 6175ss.com | g00351.com | 69448866.com | 8344999.com | 7599l.com | 8557a.com | 131a.net | www.4759ll.com | www.hg62228.com | www.yy918.com | www.794933.com | www.hg2818e.com | www.255030.com | www.15365x.com | www.704908.com | www.52062i.com | www.777723.com | www.50052hh.com | www.3933l.cc | www.712887.com | www.175568.com | 38821100.com | 11dd8332.com | 56787zz.com | 61324444.com | jl22222.com | www.4763118.com | www.yh33558.com | www.517msc.com | www.71071a.com | www.0600i.cc | www.50811.com | www.600hc.com | www.558402.com | 99bjlxz.com | 313989.com | 0201kk.com | 80368t.com | 444789.com | www.j833.com | www.ks4499.com | www.10999u.com | www.87jsc.com | www.00840z.com | www.676477.com | 23800o.com | 1168a.com | s3405.com | 0080j.com | www.6992ww.com | www.1156oo.com | www.115527p.com | www.4798.cc | www.931499.com | 89777s.com | 8294p.com | 4255.com | 8884048.com | www.216yh.com | www.8863tt.com | www.7681006.com | www.1158c.com | www.178937.com | 20550580.com | o1915.com | 5855jj.com | www.2200365.com | www.hg8qq.com | www.50811.com | www.679313.com | 071726.com | hjcp2018.com | agg0606.com | www.vm905.com | www.07bet8.com | www.02088.com | www.577513.com | amjsw.net | shenlaoxi.com | www.pj9567.com | www.299888.com | www.85jsjs.com | www.dy964.com | www.544095.com | 7720h.net | dh7022.com | www.39695b.com | www.77360.com | www.0601u.com | www.608115.com | 0080q.com | 0015ff.com | www.87680c.com | www.98698r.com | www.80065h.com | www.178125.com | 288-6.com | 99111.com | www.066983.com | www.52062k.com | www.846631.com | yh77776.com | dx059.com | www.hg0012.com | www.k063801.com | www.dqz7.com | 3156ppp.com | 0015ff.com | www.770444.com | www.4408598.com | www.qml1.com | 3178i.com | yhxjaomen.vip | www.33302a6.com | www.32031c.com | www.810525.com | www.biying920vip.com | www.6611f.cc | pujing33.com | 2142288.com | www.xpj5552.com | www.106a56.com | www.391411.com | 1479z.com | www.888vm.com | www.8313j.com | www.0014p.com | 6446.vip | 33115xx.com | www.3122e.com | www.78949n.com | 4809e.com | tl850.com | www.4778.com | www.ribo12.cc | 3822f.com | 77442007.com | www.s95568.com | www.7886262.com | www.0377555.com | 67890tt.com | www.xh4477.com | www.3775h.com | www.88065e.com | 957939.com | www.hhgg24.com | www.4331k.com | n61653.com | 76886d.com | www.942232.com | www.57578j.com | dzhcpw.com | zhcp40.com | www.899523.com | www.944229.com | nce7998.com | www.h7788k.com | www.9187y.com | www.52072u.com | 08820044com | www.295111.com | www.33588g.com | 3778mm.com | www.a8a8567.com | www.8645003.com | www.397750.com | 3559u.com | www.577444.com | www.35918j.com | 1382.cm | www.990960.com | www.77786yh.com | www.99djcp.com | www.34788k.com | 0234aa.com | www.vns98.com | www.55676z.com | s444000.com | 2019o.cc | www.35252a.com | www.207882.com | 6868269.com | www.938g.cc | www.890751.com | 4255dd.com | www.110048.com | www.33ckb.com | 33432k.com | www.yhxizang.vip | www.12455k.com | 238228.com | www.xpj220.com | www.50732s.com | 4288hh.com | www.vns608.com | www.50054y.com | 3467b.am | www.6178056.com | www.51515y.com | 5099gg.com | www.006087.com | www.42042.cc | 预览f8009.com | www.xh4499.com | www.lqc7.com | 888991133.com | www.yh98mm.com | www.673066.com | dzhcp9.com | www.6661ylg.com | www.71233o.com | 589669.com | www.hx99365.com | 2864p.com | www.8694u.com | www.66332x.com | 6002x.com | www.942232.com | www.768656.com | 3522qq.com | www.70976.cn | 3156eee.com | www.111xhtd.com | www.15355i.com | vns8843.com | www.113470.com | www.610875.com | j3144.com | www.509236.com | 1869.com | www.pj5715.com | www.k795.com | yf2555.com | www.4058pp.com | 33567i.com | www.8694u.com | www.6364e.com | kk01234.com | www.00772g.com | 65005.com | www.823909.com | www.2109q.com | bet28z.com | www.7225h.com | e47479.com | www.pj05.com | www.854277.com | aa99151.com | www.55676a.com | 1389ee.com | www.643sunbet.com | www.317199.com | www.8520p.com | www.80065t.com | b7090.com | www.b35pp.com | 6868uu.cc | www.yz889.com | www.w61654.com | www.858899.com | 7935b.com | www.yh7772.com | 4165u.com | www.4996wh.com | 1366y.com | www.tk828.com | www.178952.com | www.444219.com | www.111xpj22.com | www.5441n.com | y68147.com | www.k98478.com | 56787gg.com | www.bet63y.com | ylg2566.com | www.yh558866.com | buyu981.com | www.435511.com | www.511642.com | www.pjfujian.com | www.32126p.net | www.967699.com |